Autorské tematické texty a publikace

 
Autorské texty publikované na webu PSYCHOLOGIE.CZ
 
 
"Facebook je „kniha tváří“. Těch, které sdílíme a vystavujeme, i těch, jež se snažíme skrýt. To, co nepublikujeme, hovoří často i výmluvněji než to, co vědomě zveřejňujeme. Pokud se na své počínání na Facebooku začneme dívat pozorně, můžeme odhalit určité neustále se opakující (ob)rysy sebe sama. Naše timeline se pro nás může stát záznamovou matricí „dobrých i špatných příběhů“, které o sobě vyprávíme. Naučíme-li se v nich číst mezi řádky, identifikovat, kým a čím určitě reálně nejsme, vzít je coby výpovědi o nás, v nichž chceme být potvrzeni, můžeme následně přejít od určité formy (sebe)klamu, iluzí a pohádek o sobě k realističtější verzi sebe sama a nakonec i ke změně jednání."
 
 
"Je jednodušší vinit ze svých pocitů Facebook než tyto pocity přijmout za vlastní a zabývat se jimi přímo v sobě. ... Cítit se bezmocnou obětí a přenést vinu za náš neuspokojivý život na vnější vlivy prostředí je snadné: zbavuje nás to odpovědnosti za naše jednání. Facebook a podobné online sítě jsou i přes svou virtuálnost a technologie sítě sociální, a proto jim nic lidského – stejně jako v realitě – patrně nemůže být cizí. Online sociální média jsou nakonec více než co jiného bludištěm našich vlastních obrazů, tužeb, emocí a potřeb. Jsou to právě ony, v nichž se často nevyznáme a cítíme se v nich ztraceni."
 
 
"Ohrožení života, umírání a smrt jsou zkušenosti prahu. Jde o přechodové zkušenosti, které nás mění. Ať si to uvědomujeme, nebo ne. Zkušenosti prahu jsou spojeny se změnami směru našeho života. Přinášejí velké napětí, utrpení, přítomnost neznámého, chaos. Jsme v nich konfrontováni se silou života, která bourá náš dosavadní svět."

© 2011 Petra Morvayová.

Vytvořeno službou Webnode